Stap 1

Intakegesprek

Stap 2

Doel bepalen

Stap 3

Aan de slag

Stap 4

Nieuw gedrag

Stap 5

Evaluatie

WAT IS COACHING?

Als je ondersteuning zoekt bij het ontrafelen en ophelderen van een probleem, dan is coaching misschien iets voor je. Je kunt jezelf behoorlijk in de weg zitten, soms ook zonder dat je daarvan bewust bent. Het kan enorm helpen als iemand daar met een frisse blik naar kijkt. Bij coaching bespreken we in één of meerdere gesprekken de situatie die je bezighoudt. Vaak gaat het om bewustwording van de gevolgen van je eigen gedrag en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Tijdens de coaching wordt ingezoomd op je sterke kanten.

Samen sta je sterk, maar samen kan ook leiden tot botsingen. Waar mensen samenwerken kan er van alles misgaan. Wanneer dat niet effectief wordt aangepakt heeft dat grote invloed. Vaak hebben de botsingen te maken met de manier waarop je  met elkaar omgaat (interactie). Jouw houding en gedrag in de relatie maken we inzichtelijk en bespreekbaar.

Een coachingsproces bevat gemiddeld 5 sessies van ongeveer 1 uur.

Stap 1: Intakegesprek

Een goede match met de coach is een vereiste voor een goed coachtraject. Daarom start een coachtraject bij RECHTUiT met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan het einde van dit gesprek bepalen we samen of en hoe we met elkaar verder gaan. Als we besluiten aan de slag te gaan, start de intake en formuleren we je doel. De coachvraag met de manier waarop de coaching gaat plaatsvinden en de financiële regeling worden in een overeenkomst vastgelegd.

Stap 2: Doel bepalen

Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent om met jezelf aan de slag te gaan. Door reflectie, het weer ontdekken van je eigen kracht en het maken van vervolgstappen ontstaat je ontwikkeling. In het coachgesprek draait alles om jouw coachvraag en de essentie die hierachter ligt. Ik help je om op een creatieve en constructieve wijze daarmee om te gaan. Je krijgt controle over je eigen situatie en vertrouwen in je eigen capaciteiten. Soms dienen zich oplossingen of ideeën aan die heel verrassend kunnen zijn.

Tijdens deze fase worden vragen gesteld als wat wil je in de toekomst, waar ben je sterk/minder sterk in, hoe zou een verandering teweeg gebracht kunnen worden. Als coach steun en begeleid ik je in deze zoektocht.

Stap 3: Aan de slag

Ieder mens heeft vele eigenschappen en kwaliteiten in zich die nog niet worden gebruikt. In de loop van je leven zijn door opvoeding, ervaringen of teleurstellingen kwaliteiten bewust of onbewust in de schaduw gezet. Omdat ze op dat moment niet wenselijk waren. Er schuilt nog een enorme potentie aan ongebruikte kwaliteiten in ieder mens. Je hebt de antwoorden en mogelijkheden al, je kunt er alleen even niet bij. Het is de kunst deze weer te ontdekken, te ervaren en weer te leren gebruiken. Een paar gesprekken met een coach kunnen je helpen om je hier meer bewust van te worden. Ik help je om zélf te ontdekken wat jouw antwoorden en oplossingen zijn voor vraagstukken waar je in het leven tegenaan loopt en om in beweging te komen om dit ook werkelijk te realiseren.

Stap 4: Nieuw gedrag

De coach luistert en observeert. Door de juiste vragen te stellen maakt hij jou bewust van datgene wat je blokkeert. Waarom reageer je zoals je reageert? Je leert je eigen krachten te gebruiken en je vindt de drive en motivatie om ervoor te gaan. Keuzes maak je niet alleen over praktische dingen. Ook je gedachten en emoties, daar kies je voor. Je kiest zelf hoe je reageert, waar je over nadenkt, dat doet een ander niet voor je. Door je hier bewust van te zijn, neem je ook een stuk regie over je eigen leven weer in eigen hand. Probeer te leren van alles wat je ‘overkomt’.

Stap 5: Evaluatie

In elk coachgesprek is er ruimte om te bespreken hoe het traject verloopt. Bij coaching gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om het proces en de relatie! Het is vooral je eigen verantwoordelijkheid om te benoemen hoe jij vindt dat het gaat in jouw coachtraject.

Bij de eindevaluatie wordt gereflecteerd op het algehele traject. Wat heb je geleerd? Wat zijn de waargenomen voordelen van het nieuwe gedrag? Ook bespreken we hoe je zelf verder gaat en wat je daarvoor nodig hebt. We gaan ervan uit dat je ‘rugzak’ gevuld is met inzichten waarmee je zelf aan de slag kunt. Dat neemt niet weg dat je soms nog een steuntje in de rug kunt gebruiken. Bel of mailgerust als je nog ergens mee zit.

Samen werken

Samenwerken betekent voor mij samen en werken. Ik los je probleem niet op, wij lossen dat samen op. Dat kan wat mij betreft alleen als je bereid bent de vuile was op tafel te leggen en als ik niet bang ben om vuile handen te krijgen. Op die manier sorteren we alles, scheiden we feiten van emoties, komen we tot de kern van het probleem.

Het grote succes van coachen zit in de gecoachte zelf. Door je eigen kwaliteiten en je mogelijkheden te benutten en te versterken, zullen er stap voor stap verbeteringen ontstaan. Coachen is gericht op de toekomst. Coaching richt zich daarbij op je mogelijkheden en niet op je problemen. Zolang we in een positieve stemming verkeren, geven kleine verbeteringen grote veranderingen.

Indien het raadzaam is om een tweede coach in te schakelen (bijvoorbeeld bij groepscoaching), dan zal ik dat altijd eerst met de betrokkenen overleggen. Ook bespreek ik dan de extra kosten die daaraan verbonden zijn.

logos-sertificate